РЕЗУЛЬТАТИ 2022/2023 Астрономія

Відмінними вважаються результати учнів, які набрали від 105,25 до 150 балів, добрими — результати учнів, які набрали від 55,25 до 105 балів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ» У НОМІНАЦІЇ «АСТРОНОМІЯ»

Досвід проведення конкурсів минулих років упевнює в недостатній підготовці учнів з астрономії, як у межах дисципліни «Природознавство», так і навчальних дисциплін «Фізика» і «Астрономія». Ми не будемо аналізувати причини цього, а лише наголосимо, що конкурс «МАН-Юніор Ерудит» має на меті розширення кругозору і поглиблення знань з певних навчальних дисциплін, тобто передбачає навчальний компонент при підготовці до конкурсу.

Саме тому ми й пропонуємо при підготовці до конкурсу звернути увагу учнів на певні розділи навчальних програм.

5-7 класи

 1. Значення назви науки «Астрономія».
 2. Поняття терміну «Всесвіт».
 3. Поняття термінів «зоря», «планета», «малі небесні тіла», а також їх зображення.
 4. Імена вчених, які запропонували геоцентричну, а також геліоцентричну моделі світу.
 5. Зображення планет Сонячної системи, а також відомості про їх розміри. Фотографії астрономічних об’єктів.
 6. Пристрій «гномон» та його фотографії.
 7. Ім’я вченого, що запропонував і застосував телескоп; деякі характеристики існуючих телескопів.

8-9 класи

 1. Доведення обертання Землі за допомогою фотографій та визначення певних зір на цих світлинах.
 2. Пристрій «гномон» та його фотографії.
 3. Зображення планет Сонячної системи, а також відомості про їх розміри.
 4. Фотографії астрономічних об’єктів.
 5. Світлини, надіслані космічним апаратом «Галілео».
 6. Деякі типи та характеристики існуючих телескопів.
 7. Зображення зодіакальних сузір’їв.

10-11 класи

 1. Небесні координати
 2. Фотографії астрономічних об’єктів, астросвітлини.
 3. Числа Вольфа.
 4. Визначення швидкості світла Олафом Ремером
 5. Поняття зоряної величини та її зв’язок з яскравістю зорі.
 6. Зображення сузір’їв та  деякі зорі, що входять до них.
 7. Поняття апексу, точки весняного та осіннього рівнодення, південний та північний полюси світу.
 8. Деякі типи існуючих телескопів їх світлини та характеристики.

 

РЕЗУЛЬТАТИ 2020/2021 Астрономія

Відмінними вважаються результати учнів, які набрали від 85,25 до 150 балів, добрими — результати учнів, які набрали від 55,25 до 85 балів.


Результати 2017/2018

Відмінними вважаються результати учнів, які набрали понад 75% від максимальної кількості балів, тобто від 105,25 до 150 балів, добрими — результати учнів, які набрали понад 50%, тобто від 75,25 до 105 балів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ»

Пропонуємо певні рекомендації для підготовки до проведення конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» для кожної з номінацій.
До загальних порад відносимо проведення позакласних заходів на вказану тематику у вигляді учнівських конференцій, у формі відомих інтелектуальних змагань (Брейн-рингів, вікторин, «Що? Де? Коли?).

Особливо рекомендуємо при підготовці проводити інтерактивний конкурс «Ти-мені, я-тобі», який спрямований на активізацію пізнавальної діяльності учнів, а також розвиває в них вміння самостійно формулювати цікаві питання, а також давати докладні відповіді на них, вміння аналізувати отримані відповіді і викладати це в короткій рецензії на відповідь.
Конкурс «Ти-мені, я-тобі» передбачає:

 1. підготовку питань однією команди учнів для іншої за загальною темою конкурсу «МАН-Юніор»;
 2. організацію змагань у вигляді почергового проголошення запитань учнями кожної з команд: один з учнів запитує, учні команди-суперника мають 1 хвилину на обговорення, після чого формулюють відповідь;
 3. після отримання відповіді учень, який задав питання, рецензує отриману відповідь: доповнює її або, якщо відповідь неправильна, надає правильну;
 4. журі з учнів-старшокласників (або вчитель) оцінює зміст питань, якість відповідей та короткі рецензії на відповідь, які надає команда, що підготувала конкретне питання.

Дивіться більш докладні рекомендації щодо змісту завдань та літературних джерел, які використовувались при складанні завдань.

Рекомендації для номінації «ІСТОРІЯ»    СКАЧАТИ ТУТ 

Рекомендації для номінації «ЕКОЛОГІЯ»  СКАЧАТИ ТУТ

Рекомендації для номінації «АСТРОНОМІЯ»  СКАЧАТИ ТУТ

Рекомендації для номінації «ТЕХНІКА»  СКАЧАТИ ТУТ

Завдання тестового етапу 2016/2017. Астроном

Завдання конкурсу «АСТРОНОМ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2016» для 5-7 класів

Завдання конкурсу «АСТРОНОМ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2016» для 8-9 класів

Завдання конкурсу «АСТРОНОМ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2016» для 10-11 класів

Результати 2016/2017

Відмінними вважаються результати учнів, які набрали понад 75% від максимальної кількості балів, тобто від 105,25 до 150 балів, добрими — результати учнів, які набрали понад 50%, тобто від 75,25 до 105 балів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ» у номінації «АСТРОНОМІЯ»

 Ми наводимо основні теми для підготовки учнів, які потрібні для успішного виконання тестових завдань. При цьому знання, необхідні для виконання завдань учнями молодших класів, повинні бути засвоєні й учнями старших класів: тобто учням 8-9 класів потрібно володіти також знаннями учнів 5-7 класів, а учні 10-11 класів – знаннями, рекомендованими для участі в конкурсі учнів 5-9 класів.

 

5-7 класи

 

 1. Знання назв основних відомих сузір’їв північної півкулі.
 2. Знання про назви сузір’їв та окремих зір, що використовувалися в Україні як народні (наприклад, «Хатка з високим дахом», «Квочка з курчатами» тощо).
 3. Знання про зв’язок назв сузір’їв та окремих зір з давньогрецькою міфологію.
 4. Знання кількості планет у Сонячній системі.
 5. Знання про порівняльні розміри планет і Сонця.
 6. Ознайомлення із сузір’ями згідно до астрономічного атласу Яна Гевелія.
 7. Початкові астрономічні знання згідно до шкільної програми з природознавства і географії.

 

8-9 класи

 

 1. Знання назв основних відомих сузір’їв північної півкулі.
 2. Знання назв та розташування планет у Сонячній системі.
 3. Основні характеристики планет Сонячної системи, відстані їх до Сонця, порівняння розмірів та мас планет.
 4. Візуальне розпізнавання на світлинах поверхні Сонця основних елементів: флокул, гранул, плям тощо.
 5. Візуальне розпізнавання на світлинах сонячної корони, протуберанців, факелів, коронарних дірок тощо.
 6. Поняття про числа Вольфа.

 

10-11 класи

 

 1. Поняття про конфігурації планет.
 2. Поняття про кульмінацію світил.
 3. Фази Місяця і розташування Землі, Місяця та Сонця під час різних фаз, а також місячних і сонячних затемнень.
 4. Поняття «зоряна величина», а також «блиск світила».
 5. Вміння оцінювати відстані та лінійні розміри за фотографіями поверхні Сонця та планет з урахуванням масштабу.
 6. Відстані до об’єктів Всесвіту. Поняття паралаксу.
 7. Основні складові і характеристики атмосфери Сонця.

 

1. Для підготовки рекомендуються шкільні підручники з природознавства та астрономії, рекомендовані Міністерством освіти та науки для загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Публікації М.І. Стаценка «Крок за кроком до зірок», які друкуються в журналі «Школа юного вченого» №№1-6 за 2014, 2015 та 2016 рр.

3. Статті С.Ю. Білоус у журналі «Школа юного вченого» №№1-2 2016 р. «Лірика, народжена астрономією, або Усе живе під Місяцем блукає».

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНКУРСУ «МАН-Юніор Ерудит» у номінації «Астрономія»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНКУРСУ

«МАН-Юніор Ерудит» у номінації «Астрономія»

 

Основні знання про Сонячну систему, планети та малі небесні тіла Сонячної системи вивчаються в школі як у курсі природознавства, так і в курсі астрономії. Крім цього, завдяки дослідженню Сонячної системи за допомогою автоматичних космічних апаратів, у останні роки накопичилося багато відомостей про планети в мережі Інтернет, зокрема світлин навколопланетних тіл, а також поверхні планет та їх супутників.

У тестових завданнях для 5-7 та 8-9 класів передбачається, що учні знають планети, які входять до складу Сонячної системи, а також назви космічних об’єктів та походження цих назв. До тестових завдань включені питання, де необхідні певні знання про історію розвитку астрономії, в тому числі такі, в яких використовуються відомості про небесні явища, зафіксовані в літописах.

Учні 8-9 та 10-11 класів повинні мати уявлення про конфігурації планет, фази Місяця, Венери, сонячні та місячні затемнення.

У завдання для 10-11 класів включено вже значну кількість конкретних даних про відстані в Сонячній системі, співвідношення мас планет, законів Кеплера, всесвітнього тяжіння.

Методи спостережень і астрономічних вимірювань необхідні для аналізу фотоспостережень, вони мають форму тестів з розвитком змісту – тобто до однієї світлини сформульовано кілька тестових завдань.

Особливістю тестів цього року є світлини астрономічних об’єктів, зроблені учнями-членами Малої академії наук. На наш погляд, це надихатиме учнів разом із вчителями до вивчення астрономії.

Для виконання завдань потрібні астрономічні знання відповідно до навчальних програмам з природознавства та астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Для підготовки використовуйте шкільні навчальні посібники, сайти Астронет http://www.astronet.ru/; а також освітні сайти http://elementy.ru/astronomy; http://college.ru/astronomy/course/content/content.html.

Найбільш ефективним матеріалом для підготовки вважаємо публікації в журналі «Школа юного вченого» за 2014-2015 роки, де в кожному з номерів друкується журнальний варіант навчального посібника з практичної астрономії Михайла Івановича Стаценка «Крок за кроком до зірок». Автор цих публікацій є одночасно й автором тестових завдань.

 

Далі пропонуємо кілька тренувальних завдань.

 

1. Чи спостерігається Місяць в червневу Повню на північному полюсі?


22 червня на північному полюсі Сонце на протязі всієї доби знаходиться на висоті 23°,5 над горизонтом. Місяць в Повні знаходиться у протилежній до Сонця точці небесної сфери, і тому увесь час буде приблизно на такій же висоті під горизонтом. Нахил площини орбіти Місяця до площини екліптики складає  5°,1 і тому його висоти під горизонтом лежатимуть в межах від  -18°,4 до  -28°,6. Внаслідок цього, для спостереження він недоступний.

 

2. 7 лютого Місяць перебував в Останній чверті. Яким було його пряме сходження?


Дата 7 лютого рівновіддалена від днів зимового сонцестояння і весняного рівнодення, так що пряме сходження Сонця рівне 21h. Оскільки Місяць в останній чверті, його пряме сходження на  6h менше і, значить, рівне 15h.

 

3. Чи спостерігається Місяць в червневу Повню на північному полюсі?


22 червня на північному полюсі Сонце на протязі всієї доби знаходиться на висоті 23°,5 над горизонтом. Місяць в Повні знаходиться у протилежній до Сонця точці небесної сфери, і тому увесь час буде приблизно на такій же висоті під горизонтом. Нахил площини орбіти Місяця до площини екліптики складає  5°,1 і тому його висоти під горизонтом лежатимуть в межах від  -18°,4 до  -28°,6. Внаслідок цього, для спостереження він недоступний.

 

4. 7 лютого Місяць перебував в Останній чверті. Яким було його пряме сходження?


Дата 7 лютого рівновіддалена від днів зимового сонцестояння і весняного рівнодення, так що пряме сходження Сонця рівне 21h. Оскільки Місяць в останній чверті, його пряме сходження на  6h менше і, значить, рівне 15h.

 

 1. 5.      З яким періодом змінюються фази Землі для спостерігача на Місяці? Поясніть, чому так відбувається. Виразіть в земних і в місячних добах.


Коли на Землі Повня, то з Місяця видно темний бік Землі (Нова Земля), а коли для нас наступає Новий Місяць, то до Місяця повернутий освітлений бік Землі, і на Місяці – Повна Земля. Період зміни фаз залишається таким же як і для Місяця, тобто 29,53 земних діб, або одна місячна доба.

 

 1. 6.      Вчора відбулося покриття Венери Місяцем. Чи можливе завтра затемнення Сонця? Місяця?

Відомо, що сонячні затемнення відбуватимуться у той час, коли Місяць знаходиться між Сонцем і Землею, тобто у фазі Нового Місяця, а місячні затемнення – у Повні, коли Місяць виявляється у протилежному боці від Сонця. Планета Венера – внутрішня, і вона не віддаляється на небі від Сонця більш як на 47°. Отже, покриття Венери Місяцем може відбутися на небі поблизу Сонця, тобто за декілька днів до або після Нового Місяця. Якщо вчора відбулося це явище, то завтра може бути Новий Місяць, а значить, можливе настання сонячного затемнення. Фази Повні і місячного затемнення бути не може.

 

 1. 7.      Уважно розгляньте запропоновану вам фотографію (автор Террі Кютл, Австралія) і виконайте наступні завдання:
 1. Для кожного з астрономічних об’єктів, що зображені на цьому фотознімку, вкажіть тип кожного з них.
 2. Які астрономічні явища ми можемо тут спостерігати?
 3. Запишіть екваторіальні координати об’єктів, зафіксованих на цьому фотознімку?
 4. Встановіть дату спостереження.
 5. В який час доби було зроблено фотографію?
 6. Оцініть відстань до Марса.

astronomy

 

 1. 1.              Сонце – зоря, Регул – зоря, Меркурій, Венера – внутрішні планети, Марс, Сатурн – зовнішні планети, Земля – планета, Місяць – супутник планети Земля, Великий Китайський Мур – витвір рук людських на поверхні планета Земля.
 2. 2.              Сонячне затемнення,  свічення сонячної корони, кільце заграви, малий парад планет.

Відмітимо на малюнку положення екліптики: вона проходить через Сонце і Регул (α Лева). Взявши за масштаб кутовий діаметр Місяця (d = 0°,5), оцінимо кутові відстані від Сонця до зафіксованих об’єктів вздовж екліптики (див. малюнок). Марс знаходиться практично на екліптиці, Сатурн і Венера віддалені від неї приблизно на 1°, а Меркурій – на 1°,5. Скориставшись цими даними, можемо тепер нанести положення астрономічних об’єктів на карту зоряного неба і визначити їх екваторіальні координати (положення зорі Регул на карті вже відмічено).

Методичні рекомендації

У 2014/15 навчальному році тестові завдання з астрономії складені з таких узагальнених розділів:

1. Історія розвитку астрономії, включаючи міфологію, а також фрагменти  з астрономічного атласу Яна Гевелія та з книги «Живописная астрономия (Astronomie Populaire) К. Фламмаріона, Петербург, 1900».

2. Сузір’я, їх назви в різні часи у різних народів та їх місцезнаходження на мапі зоряного неба.

3. Вміння працювати з мапою зоряного неба.

4. Небесні координати.

На сайті http://man-junior.org.ua/  в розділі «Астроном МАН-ЮНІОР Ерудит» розміщені матеріали для підготовки до конкурсу, що підібрані з Інтернет-ресурсів. Також публікується мапа зоряного неба з трафаретом для накладного рухомого диску, які можна скопіювати для самостійного виготовлення.

З метою поліпшення ілюстративного матеріалу автори тестових завдань використовують одну ілюстрацію для кількох завдань.

Матеріали для завантаження:

Завдання тестового етапу 2012/2013. Астроном

10-11 Завдання конкурсу АЮ 2012
10-11 Задания конкурса АЮ 2012
Завдання конкурсу АЮ 2012 8-9 класи
Задания конкурса АЮ 2012 8-9 классы

Завдання конкурсу АЮ 2012 5-7

Задания конкурса 2012 АЮ 5-7 классы

_________________________________________
Відповіді на завдання конкурсу АЮ 2012

Завдання тестового етапу 2011/2012. Астроном

Астроном. 11 клас (УКР)
Астроном. 11 клас(РУС)

Астроном. 8-10 клас (УКР)

Астроном. 8-10 клас (РУС)

Астроном. 5-7 клас (УКР)

Астроном. 5-7 клас (РУС)
_____________________________________________________
Відповіді на завдання конкурсу