Методичні рекомендації

Конкурс «МАН-Юніор Ерудит» у номінації «Екологія» має на меті не лише поглиблення шкільного курсу з екології, біології, географії та природознавства, а більшою мірою – формування в учнів екологічної свідомості, розширення кругозору та спонукання до власних досліджень, які підтримує своєю діяльністю Мала академія наук України.

У 2014/15 навчальному році до тестових завдань увійшли такі теми:

1. Основні поняття екології: довкілля; екосистема; біотичні фактори; антропогенний фактор; кліматичні фактори; обмежувальні (лімітуючі) фактори; біо- та біогеоценоз; біотоп; популяція; ланцюги харчування та її компоненти; консументи; продуценти; редуценти; правило екологічної піраміди; саморегуляція всередині біогеоценозу, біоіндикація тощо. 

2. Деякі відомості про становлення екології як науки та вчених, які вводили основні поняття екології – такі, як екологічна ніша;  біогеоценоз; біоценоз; біосфера тощо.

3. Особливості екосистем Гренландії, Австралії, відомості про Гольфстрім; Тихого та Атлантичного океанів.

4. Лишайники та їх роль у екосистемі.

5. Молюски та їх особливості.

6. Екологічні знаки та екологічне маркування; символи небезпеки довкілля.

7. Деякі цікаві відомості з життя комах, птахів, ссавців та їх вплив на довкілля.

 

Для підготовки рекомендуємо використовувати Інтернет-ресурси: Вікіпедію,

сайти http://muzey-factov.ru/tag/ecology; http://uchebnikionline.com/ekologia/ekologiya/osnovni_kontseptsiyi_ekologiyi.htm тощо.

Рекомендуємо також статтю з основ біоіндикації повітря автора В.Білоус у журналі «Школа юного вченого» №4 – 2014 р.