МАН-Юніор Ерудит » Конкурс "Юніор"

Результати 2016/2017

Відмінними вважаються результати учнів, які набрали понад 75% від максимальної кількості балів, тобто від 105,25 до 150 балів, добрими — результати учнів, які набрали понад 50%, тобто від 75,25 до 105 балів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ» у номінації «ІСТОРІЯ»

При підготовці тестових завдань авторами використовувалися підручники з історії, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. За проханням учителів історії завдання з історії складаються за шкільними програмами, включаючи матеріал першого семестру поточного навчального року та матеріал попереднього семестру (другого семестру попереднього навчального року). Завдання можуть бути використані для проведення контрольних та залікових робіт за І семестр поточного навчального року.

 

5 клас

Власов В.С. Історія України (Вступ до історії) 5 клас. – К.: «Генеза», 2013.

6 клас

1. Бандровський О.Г., Власов В.С. Всесвітня історія. Історія України, 6 клас. – К.: «Генеза», 2014.

2. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу. Підручник для 6 кл. (інтегрований курс). – К.: Педагогічна преса, 2006.

3. Власов В.С. Історія України (Вступ до історії) 5 клас. – К.: «Генеза», 2013.

7 клас

1. Бандровський О.Г., Власов В.С. Всесвітня історія. Історія України, 6 клас. – К.: «Генеза», 2014.

2. Д’ячков С.В. Всесвітня історія. 7 клас. – Харків: «Ранок», 2015.

3. Гисем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 7 клас. – Харків: «Ранок», 2015.

4. Ліхтей І.М. Історія середніх віків. 7 клас. – К.: ГраМота, 2007.

5. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. 7 клас. – К.: Генеза, 2007.

6. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу. Підручник для 6 кл. (інтегрований курс). – К.: Педагогічна преса, 2006.

8 клас

1. Д’ячков С.В. Всесвітня історія. 7 клас. – Харків: «Ранок», 2015.

2. Гисем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 7 клас. – Харків: «Ранок», 2015.

3. Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. Історія України. 8 клас. – К.; «ГраМота», 2008.

4. Подаляк Н.Г. Всесвітня історія (кон. XV – XVIII в.). 8 клас. – К.; «Генеза», 2008.

5. Ліхтей І.М. Історія середніх віків. 7 клас. – К.: ГраМота, 2007.

6. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. 7 клас. – К.: Генеза, 2007.

9 клас

1. Струкевич  О.К. Історія України 9 клас. – К., 2009.

2. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В.  Всесвітня історія 9 клас. – К., 2009.

3. Струкевич О.К.  Історія України 8 клас. – К., 2008.

4. Д’ячков С.В., Литовченко С.Д. Всесвітня історія 8 клас. – Х., 2008.

5. Реєнт О., Малій О. Історія України 9 клас. – К., 2003.

6. Білоножко С., Бірюльов І. Всесвітня історія 9 клас. – К., 2000.

7. Бірюльов І. Всесвітня історія 8 клас. – К., 1999.

10 клас

1. Гупан Н.М., Пометун О.І. Історія України 10 клас. – К., 2011.

2. Турченко Ф.Г. Історія України 10 клас. – К., 2000.

3. Полянський П.Б. Всесвітня історія 10 клас. – К., 2003.

4. Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія 10 клас. – Запоріжжя, 2010.

5. Струкевич О.К. Історія України 9 клас. – К., 2009.

6. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 9 клас. – К., 2009.

7. Реєнт О., Малій О. Історія України 10 клас. – К., 2010.

8. Реєнт О., Малій О. Історія України 9 клас. – К., 2003.

11 клас

1. Струкевич О.К., Романюк І.М. Історія України 11 клас. – К., 2011.

2. Пометун О.І., Гупан Н.М. Історія України 11 клас. – К., 2011.

3. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 11 клас. – К., 2012.

4. Гупан Н.М., Пометун О.І. Історія України 10 клас. – К., 2011.

5. Полянський П.Б. Всесвітня історія 10 клас. – К. 2003.

6. Турченко  Ф.Г. Історія України 10 клас. – К., 2000.

7. Довідники.

Методичні рекомендації для підготовки до конкурсу в номінації «Історія»

Тестові завдання з історії складаються учителями, які є фахівцями-практиками і відповідають шкільній програмі. Завдання включають навчальний матеріал поточного (І) семестру, а також матеріал ІІ семестру минулого навчального року. Далі наводимо список посібників, якими користувалися укладачі завдань.

5 клас
Власов В.С. Історія України (Вступ до історії) 5 клас. – К.: «Генеза», 2013.

6 клас
1. Бандровський О.Г., Власов В.С. Всесвітня історія. Історія України, 6 клас. – К.: «Генеза», 2014.
2. Власов В.С. Історія України (Вступ до історії) 5 клас. – К.: «Генеза», 2013.
3. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу. Підручник для 6 кл. (інтегрований курс). – К.: Педагогічна преса, 2006.

7 клас
1. Бандровський О.Г., Власов В.С. Всесвітня історія. Історія України, 6 клас. – К.: «Генеза», 2014.
2. Крижановський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. 7 клас. – Львів: «Оріяна-Нова», 2007.
3. Ліхтей І.М. Історія середніх віків. 7 клас. – К.: ГраМота, 2007.
4. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. 7 клас. – К.: Генеза, 2007.
5. Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю. Історія України. 7 кл. – К.: «ГраМота», 2007.
6. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу. Підручник для 6 кл. (інтегрований курс). – К.: Педагогічна преса, 2006.

8 клас
1. Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. Історія України. 8 клас. – К.; «ГраМота», 2008.
2. Подаляк Н.Г. Всесвітня історія (кон. XV – XVIII в.). 8 клас. – К.; «Генеза», 2008.
3. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. 7 клас. – К.: Генеза, 2007.
4. Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю. Історія України. 7 кл. – К.: «ГраМота», 2007.
5. Ліхтей І.М. Історія середніх віків. 7 клас. – К.: ГраМота, 2007.
6. Крижановський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. 7 клас. – Львів: «Оріяна-Нова», 2007.

9 клас
1. Струкевич О.К. Історія України 9 клас. – К., 2009.
2. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 9 клас. – К., 2009.
3. Струкевич О.К. Історія України 8 клас. – К., 2008.
4. Д’ячков С.В., Литовченко С.Д. Всесвітня історія 8 клас. – Х., 2008.
5. Реєнт О., Малій О. Історія України 9 клас. – К., 2003.
6. Білоножко С., Бірюльов І. Всесвітня історія 9 клас. – К., 2000.

10 клас
1. Гупан Н.М., Пометун О.І. Історія України 10 клас. – К., 2011.
2. Турченко Ф.Г. Історія України 10 клас. – К., 2000.
3. Полянський П.Б. Всесвітня історія 10 клас. – К., 2003.
4. Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія 10 клас. – Запоріжжя, 2010.
5. Струкевич О.К. Історія України 9 клас. – К., 2009.
6. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 9 клас. – К., 2009.

11 клас
1. Струкевич О.К., Романюк І.М. Історія України 11 клас. – К., 2011.
2. Пометун О.І., Гупан Н.М. Історія України 11 клас. – К., 2011.
3. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія 11 клас. – К., 2012.
4. Гупан Н.М., Пометун О.І. Історія України 10 клас. – К., 2011.
5. Полянський П.Б. Всесвітня історія 10 клас. – К. 2003.
6. Турченко Ф.Г. Історія україни 10 клас. – К., 2000.
7. Довідники.