Савиченко Поліна Сергіївна

Назва проєкту: Дослідження сонячної активності

Навчальний заклад: Приватна організація «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ліцей «Едюкейтер», м. Київ

Нас. пункт: м. Київ

Автори: Савиченко Поліна Сергіївна

Клас: 7

Керівники/координатори: Бован Андрій Васильович

Завантажити: Тези Савиченко П.С., Презентація Савиченко П.С.

Церемонія вручення сертифікатів «МАН-Юніор Ерудит», захід відвідало 41 учень.

Підсумки конкурсу МАН-Юніор Ерудит


Захід проводиться вчителем-координатором Черняхівської гімназії Житомирської області Ворончук Любов’ю Ігорівною.

Читать запись полностью »

Положення про проведення Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» в 2015 році

І. Загальні правила

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» (далі — Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

залучення учнів (вихованців) 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів (далі — учасники) до поглибленого вивчення фізико-математичних, технічних і природничих дисциплін, а також історії розвитку науки та історії людства;

активізація науково-дослідницької діяльності учасників, залучення їх до гуртків і секцій наукових відділень Малої академії наук України (далі — МАНУ);

стимулювання творчого самовдосконалення учасників;

розвиток дистанційної форми навчання в системі МАНУ.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах та є відкритим для учнів (вихованців) 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр «Мала академія наук України» (далі — НЦ «МАНУ»).

Співорганізаторами Конкурсу можуть бути вищі навчальні заклади, підприємства, установи, організації (за згодою).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України) та НЦ «МАНУ», а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у формі тестових завдань. Заявки на участь приймаються Оргкомітетом.

2.2. Заявки на участь у Конкурсі від груп учнів (10 осіб і більше), до яких можуть входити представники різних вікових категорій, формуються місцевими координаторами Конкурсу та надсилаються до Оргкомітету електронною або звичайною поштою за формою, що додається.

Заявки від координаторів Конкурсу подаються на кожну номінацію окремо.

2.3. Строки проведення Конкурсу, щорічна тематика визначаються організаційним комітетом Конкурсу та повідомляються листом МОН України органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше, ніж за один місяць до початку Конкурсу.

2.3.1. Загальний порядок проведення Конкурсу є однаковим для всіх номінацій.

Учасники Конкурсу виконують тестові завдання в номінаціях «Історик-Юніор», «Технік-Юніор», «Астроном-Юніор», «Еколог-Юніор».

2.4. В усіх номінаціях тестові завдання разом із бланками відповідей Оргкомітет надсилає координаторам областей, районів (міст) та окремих загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів відповідно до поданих заявок.

2.4.1. Тестові завдання до Конкурсу складаються окремо для кожного класу відповідно до шкільної програми з визначеної навчальної дисципліни. Якщо завдання виходять за межі шкільних програм, про це заздалегідь повідомляється Оргкомітетом на сайтах Конкурсу та в рекламно-інформаційних матеріалах, що надсилаються на адресу координаційних центрів. При цьому організовується консультативна допомога вчителям та учням у підготовці за допомогою публікацій у журналі «Школа юного вченого» та на сайті http://man-junior.org.ua, де наводяться також приклади тестових завдань Конкурсу.

Для номінації «Технік-Юніор» тестові завдання складаються з історії науки і техніки відповідно до попередньо заявленої тематики.

Тестові завдання в номінації «Історик-Юніор» базуються на шкільній програмі з історії України та Всесвітньої історії і відповідають навчальному матеріалу класу, для якого ці завдання призначаються.

У номінації «Еколог-Юніор» тестові завдання складаються на основі знань, які набуваються під час вивчення природознавства, хімії, географії, біології та екології в школі.

Основою тестових завдань в номінації «Астроном-Юніор» є шкільна програма з природознавства та астрономії.

2.4.2. Учасникам Конкурсу будь-якого напряму пропонується 30 тестових завдань різного ступеня складності – по 10 завдань першого, другого та третього рівнів.

Завдання першого та другого рівня складності пов’язані зі знаннями в галузях обраного в Конкурсі профілю: історії, хімії, біології, екології, фізико-математичних та природничих наук, історії розвитку науки та техніки, визначних відкриттів, винаходів та їх творців − учених, конструкторів і винахідників тощо. Такі завдання оцінюються відповідно в 3 та 4 бали.

Розв’язання завдань третього рівня складності потребує логіки, нестандартного мислення, вміння порівнювати, аналізувати тощо. Ці завдання оцінюються в 5 балів.

До кожного завдання формулюються три-п’ять варіантів відповідей; на спеціальному бланку необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

2.4.3. Перевірка та оцінювання тестових завдань відбувається за допомогою комп’ютерної програми, в якій враховані наступні критерії оцінювання.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150, з них 30 заохочувальних балів кожен учасник отримує на початку Конкурсу.

Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

Якщо під час заповнення бланків вибрано дві і більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

За неправильну відповідь знімається 25 % від кількості балів, визначених за тестове завдання.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

На виконання тестових завдань відводиться 90 хвилин.

Бланки тестових завдань заповнюються відповідно до інструкцій та зразків, які отримують координатори Конкурсу.

2.4.4. Бланки відповідей зберігаються в Оргкомітеті один рік.

Результати перевірки тестових завдань оприлюднюються на сайті http://man-junior.org.ua не пізніше, ніж через два місяці після проведення Конкурсу.

2.5. Інформаційні матеріали Конкурсу розміщуються на веб-сайтах: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua. (далі — сайти Конкурсу), а також у засобах масової інформації не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

 

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів відповідного віку, при цьому приймаються заявки, до яких включено не менше 10 учасників від одного координаційного центру за обраною окремою номінацією.

3.2. Учасники мають право ознайомитись з результатами Конкурсу та висловити свої зауваження і побажання щодо його проведення, змісту завдань, результатів Конкурсу.

3.3. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

 

IV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється наказом НЦ «МАНУ» організаційний комітет.

4.2. До складу організаційного комітету входять представники МОН України, НЦ «МАНУ», позашкільних і вищих навчальних закладів, представники установ, підприємств, організацій (за згодою).

4.3. Очолює організаційний комітет голова.

4.4. Голова організаційного комітету:

— визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, здійснює загальне керівництво підготовкою Конкурсу;

— керує поточною роботою з організації, підготовки та проведення Конкурсу.

4.5. Члени організаційного комітету:

— здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

— забезпечують дотримання порядку проведення Конкурсу.

4.6. Секретар організаційного комітету:

— оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

— сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

 

V. Координаційна рада і координатори Конкурсу

5.1. Координаційна рада Конкурсу формується організаційним комітетом Конкурсу за поданням територіальних відділень Малої академії наук, обласних, районних, міських управлінь освіти, окремих загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів з представників управлінь освіти, шкільних, позашкільних і вищих навчальних закладів та складається з осіб, які відповідають за проведення Конкурсу в декількох місцевих координаційних центрах за певними територіальними ознаками та кількістю учасників.

5.2. Склад Координаційної ради затверджується наказом НЦ «Мала академія наук України».

5.3. Очолює Координаційну раду голова – координатор конкурсу в Україні, член організаційного комітету Конкурсу.

5.4. Голова Координаційної ради:

— залучає фахівців для підготовки тестових завдань за напрямами Конкурсу;

— організовує підготовку матеріалів Конкурсу та їх розповсюдження в Україні;

— здійснює координацію Конкурсу в Україні;

— організовує перевірку виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми;

— здійснює підготовку документації щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

— сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

5.5. Члени Координаційної ради є регіональними організаторами Конкурсу:

— сприяють створенню координаційних центрів на місцях на базі навчальних шкільних та позашкільних закладів;

— здійснюють координацію Конкурсу на місцях, підтримуючи зв’язок з місцевими координаторами;

— організовують підготовку учнів до Конкурсу шляхом спеціальних занять, учнівських тематичних конференцій, вікторин, інтелектуальних змагань тощо;

— організовують підготовку заявок для участі в Конкурсі та їх надходження до  оргкомітету;

— організовують направлення матеріалів Конкурсу для перевірки(не пізніше, ніж через 4 дні після закінчення Конкурсу в усіх номінаціях);

— організовують на місцях розсилку та видачу сертифікатів й інформаційно-методичних збірників місцевим координаторам у кожному з навчальних закладів.

5.6. Місцеві координатори є організаторами Конкурсу в навчальних шкільних та позашкільних закладах:

— залучають до участі в Конкурсі учнів та оформлюють заявки за визначеною формою і надсилають їх електронною поштою до регіонального координатора або до Оргкомітету;

— отримують завдання та бланки відповідей Конкурсу;

— організовують підготовку учнів для участі в Конкурсі;

— проводять Конкурс на місцях: забезпечують самостійне виконання конкурсних завдань кожним учасником Конкурсу у визначені терміни; у визначені терміни надсилають бланки з відповідями до регіональних координаторів або до Оргкомітету;

— організовують видачу сертифікатів учасникам Конкурсу та відзначення призерів Конкурсу.

5.7. Секретар Координаційної ради:

— забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;

— забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

 

VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються за результатами комп’ютерної перевірки бланків відповідей учнів у кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

6.2. Кожному з учасників Конкурсу надсилається сертифікат, де зазначається результат, показаний учасником Конкурсу: «Відмінний результат», «Добрий результат» або сертифікат про участь у Конкурсі. Сертифікатами «Відмінний результат» нагороджуються учні, які набрали понад 75 % від максимальної кількості балів, «Добрий результат» — понад 50 %.

Дипломами переможця Конкурсу нагороджуються учні, які набрали максимальну кількість балів (150 балів) в кожній з номінацій у відповідній віковій категорії.

6.3. Командна першість визначається для команди (групи учнів), кількість учасників якої 30 осіб і більше від окремого навчального закладу в кожній віковій категорії.

6.3.1. Результат участі команди в командній першості визначається за сумою балів, набраних учнями, що брали участь у конкурсі від певного навчального закладу в окремій номінації.

6.3.2. Кращі команди отримують дипломи Конкурсу та можуть бути нагороджені спеціальними відзнаками й заохочувальними призами.

6.4. Координатори, які залучили найбільшу кількість школярів до участі в Конкурсі, відзначаються подяками Національного центру «Мала академія наук України».

6.5. Координаційні центри на місцях отримують інформаційно-методичні збірники пропорційно до кількості учнів, які брали участь у Конкурсі.

6.6. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ».

 

VІІ. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Приклади тестів-ланцюжків — з розвитком змісту

МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ «АСТРОНОМ»

 

Користуючись спектрограмою Сонця та таблицею спектральних ліній, визначте елемент сонячної атмосфери, який створює умовно позначену лінію спектра λ13.

spektr

 

 1. Спектрограма – це…
  а) метод визначення фізичних характеристик небесних об’єктів, який ґрунтується на вивченні їхніх спектрів;
  б) оптичний прилад для одержання і реєстрації випромінювання небесного тіла, основною частиною його являється призма, система призм або дифракційна решітка;
  в) фотографічний знімок спектра небесного тіла або графік залежності інтенсивності випромінювання небесного тіла від довжини хвилі або частоти;
  г) явище, яке полягає в зміщенні спектральних ліній на величину пропорційну променевій швидкості, незалежно від віддаленості джерела випромінювання.
 2. Темні лінії у спектрі Сонця носять назву…
  а) фраунгоферові лінії;
  б) сонячні плями;
  в) темні волокна;
  г) спікули.
 3. Дисперсією спектрограми називають …
  а) метод визначення фізичних характеристик небесних об’єктів, який ґрунтується на вивченні їхніх спектрів;
  б) темні лінії на тлі суцільного спектра;
  в) вузькі ділянки в спектрах, на яких інтенсивність випромінювання підсилена (лінії випромінювання) або послаблена (лінії поглинання);
  г) величину, яка пов’язує довжину хвилі і лінійну координату вздовж спектра; вимірюється в одиницях ангстрем/мм.
 4. Відстань між лініями спектрограми від 6600 до 6800 А дорівнює  s = мм.
  а) 28;   б) 38;   в) 48;   г) 58.
 5. Дисперсія спектрограми дорівнює n  = … A/мм.
  а) 6,25;   б) 2, 56;   в) 10,85;   г) 5,26.
 6. Лінія λ13 розташована від ототожненої лінії, що відповідає довжині хвилі 6800 А, в бік фіолетової частини спектра на відстані d = … мм.
  а) 18;   б) 28;   в) 38;   г) 48.
 7. Довжина лінії λ13 приблизно становить λ13 = … A.
  а) 6657,8;   б) 5766,8;   в)6765,8;   г)   7656,8.
 8. В таблиці спектральних ліній найближче до отриманого значення довжини хвилі належить …
  а) алюмінію;   б) залізу;   в) магнію;   г) нікелю.

Таблиця деяких спектральних ліній

Хімічний елемент Довжина хвилі, А Хімічний елемент Довжина хвилі, А Хімічний елемент Довжина хвилі, А
Водень 6563 Гелій 7065 Залізо 6609
Водень 4862 Гелій 5876 Залізо 4958
Водень 4341 Гелій 5048 Залізо 4668
Водень 4102 Гелій 5016 Залізо 4326
Водень 3970 Гелій 4686 Залізо 4046
Кисень 7621 Натрій 5896 Кальцій 4227
Кисень 7185 Натрій 5890 Кальцій 3968
Кисень 6278 Натрій 5876 Кальцій 3934
Алюміній 4842 Нікель 6661 Магній 5711
Алюміній 3962 Нікель 5477 Магній 5184
Стронцій 4607 Нікель 5035 Магній 5173
Стронцій 4078 Нікель 4714 Магній 5167

 

Розв’язування тестів №5-8

 

 1. Знаходимо дисперсію n даної спектрограми на проміжку, якому належить дана лінія, т.т. від 6600 до 6800 А. Для цього слід різницю довжин хвиль, що відповідають краям проміжку, поділити на безпосередньо виміряну відстань між цими лініями. Вона рівна          s = 38 мм.
  n = (6800 – 6600)/38 = 5,26 A/мм.

 

 1. Лінія λ13 розташована від ототожненої лінії, що відповідає довжині хвилі 6800 А, в бік фіолетової частини спектра на відстані d = 6,5 мм. Обчислюємо її довжину:
  λ13 = 6800 – n ∙ d = 6800 – 5,26 ∙ 6,5 = 6765,8 A.

 

 1. В таблиці спектральних ліній (Додаток 3) найближче до отриманого значення довжини хвилі належить нікелю: λNi = 6767,8 А. Враховуючи неточність наших вимірювань, можна зробити висновок, що лінію обчисленої довжини хвилі утворює нікель (Ni).

 

 МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ «ТЕХНІК»

 

 1. Хто який літак?

МОНОПЛАН – це ЛІТАК, який має одну несучу поверхню (одне крило). БІПЛАН, на відміну від МОНОПЛАНА, має дві несучі поверхні. Якщо нижнє крило БІПЛАНА значно менше верхнього, то такий ЛІТАК називають ПІВТОРАПЛАНОМ.

Відносно кожного з наведених далі тверджень вкажіть, вірне воно, чи ні.

1. Кожен ЛІТАК є МОНОПЛАНОМ.           2. Кожен ЛІТАК з двома крилами є                       БІПЛАНОМ.

3. У ПІВТОРАПЛАНА півтора крила.          4. Кожен МОНОПЛАН є БІПЛАНОМ.

5. Кожен ПІВТОРАПЛАН є БІПЛАНОМ.

А) 1 – ні, 2 – так, 3 – ні, 4 – ні, 5 – так.                  Б) 1 – ні, 2 – ні, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні.

В) 1 – так, 2 – так, 3 – ні, 4 – ні, 5 – ні.                  Г) 1 – так, 2 – так, 3 – так, 4 – ні, 5 – так.

 

 1. Хто який літак?

(продовження попередньої задачі) Відносно кожного з наведених далі тверджень вкажіть, вірне воно, чи ні.

1. Кожен ПІВТОРАПЛАН є ЛІТАКОМ.           

2. ПІВТОРАПЛАН має дві несучі  поверхні.

3. В МОНОПЛАНА вдвічі менше крил, ніж у БІПЛАНА.

4. В БІПЛАНА вдвічі більше крил, ніж у ПІВТОРАПЛАНА.

5. Існує такий БІПЛАН, в якого одне крило.

А) 1 – ні, 2 — так, 3 – ні, 4 – так, 5 – ні.                  Б) 1 – так, 2 – так, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні.

В) 1 – ні, 2 – так, 3 – ні, 4 – ні, 5 – так.                  Г) 1 – так, 2 – ні, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК»

У відкритому рейтинговому оцінюванні проектів беруть участь усі керівники представлених на Конкурс учнівських проектів. Для цього кожному керівнику буде надіслано електронною поштою логін та пароль для участі в рейтинговому оцінювання на сайті.

Керівники мають право оцінювати всі проекти, окрім тих, які виконували їх учні. Спочатку учні разом із своїм керівником повинні ознайомитися з представленими на сайті проектами, обговорити їх і разом узгодити оцінки. Після цього керівник виставляє ці узгоджені оцінки на сайті.

Для виставлення оцінки напроти кожного з критеріїв необхідно набрати певну кількість «зірочок», яка відповідає оцінці від 0 до 10 балів. Комп’ютерна програма перераховує загальну оцінку, враховуючи середньо вагові коефіцієнти для кожного критерію. При цьому максимальна оцінка – 10 балів. Якщо оцінка проекту дорівнюватиме або перевищуватиме половину (тобто 5 балів) від максимальної кількості балів, автор проекту запрошується на он-лайн захист. Проекти, що отримала менше половини балів, до он-лайн захисту не проходять, але автори отримують диплом учасника конкурсу.

Критерії оцінювання та їх внесок у загальну оцінку:

відповідність темі конкурсу – 20%;

послідовність, логічність, науковість викладу – 30%;

оригінальність проекту – 20%;

самостійність виконання, особистий внесок автора – 20%;

грамотність та якість оформлення – 10%.

За такими самими правилами відбувається заочне оцінювання проекту експертами зі складу журі конкурсу. Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, – 10 балів. Загальна оцінка, яку може отримати учасник за заочне оцінювання творчої роботи, визначається автоматично комп’ютерною програмою як середнє арифметичне з усіх оцінок, виставлених експертами за творчу роботу.

Після закінчення рейтингового оцінювання Оргкомітет та журі Конкурсу запрошують для участі в он-лайн захисті авторів проектів, які отримали не менше половини балів від максимально можливої їх кількості, а також їх наукових керівників.

Додаткові інструкції щодо он-лайн захисту публікуються на сайті 25-30 квітня.

Із запитаннями щодо організації рейтингового оцінювання керівники можуть звернутися за телефоном –  067 646 13 61, Дмитро Вікторович, методист.

 

Графік проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу

«МАН-Юніор Дослідник» у 2014 році

Заходи

Дата проведення

Підготовчі заходи

1 Реєстрація на сайті 18.03 – 15.04
2 Отримання логіна і пароля для рейтингового оцінювання 15.04 – 17.04
3 Рейтингове оцінювання 18.04–30.04
4 Тестове підключення для перевірки зв’язку 12.05

Захист проектів за номінаціями он-лайн

4 Історик-Юніор 12.05
4 Технік-Юніор 16.05
5 Астроном-Юніор 14.05
6 Еколог-Юніор 15.05
7 Дистанційний «круглий стіл» з учасниками конкурсу та їх керівниками 17.05

 

 

Лист МОН України від 19.02.2014 1/9-222 «Про проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник»»

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua

 


від   19.02.2014  №  _1/9-122_                

від ___________ на №                  

Міністерство освіти і науки, молоді та

спорту Автономної Республіки Крим,

департаменти (управління) освіти і науки

обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського

інтерактивного конкурсу

«МАН-Юніор Дослідник»

 

Відповідно до наказів Міністерства від 27.12.2013 №1842 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік» та від 17.05.2013 № 546 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 842/23374, у квітні-травні ц.р. Національним центром «Мала академія наук України» буде проведений Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник» (умови конкурсу – на сайтах: http://man-junior.org.ua та www.man.gov.ua).

Конкурс проводиться у два етапи: І етап – заочний (до 15 квітня ц.р. – реєстрація учасників і розміщення презентацій і тез доповідей на сайті конкурсу;  з 15 до 30 квітня – відкрите рейтингове оцінювання проектів), ІІ етап –захист проекту в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет або очно на базі територіальних відділень Малої академії наук України (12 травня – тестове включення до системи захисту в режимі он-лайн; з 13 до 16 травня – захист проектів у режимі он-лайн, 17 травня – круглий стіл для керівників учнівських проектів).

Для участі в І етапі заходу необхідно до 10 квітня 2014 року надіслати заявку (форма додається), проект, оформлений у форматі презентації в середовищі Power Point, та тези творчої роботи на електронну адресу junior.konkurs@gmail.com, iator@mail.ru.

Презентації та тези творчих робіт будуть розміщені на сайтах конкурсу. За результатами їх відкритого рейтингового оцінювання визначатимуться учасники ІІ етапу. Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднений на сайтах конкурсу не пізніше, ніж через п’ять календарних днів після завершення І етапу.

До участі в заході запрошуються учні 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці позашкільних навчальних закладів відповідного віку.

Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 489-55-80, 0 (97) 234-50-94, 0 (50)362-07-09; е-mail: junior.konkurs@gmail.com; веб-сайти: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua.

Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра                                                    Б. М. Жебровський

Середницька А. Д. 481-32-51

Лісовий О.В.  489-55-10

 

Додаток

до листа МОН

від 19.02.2014 № 1/9-122

ЗАЯВКА

на участь у І етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу

«МАН-Юніор Дослідник»

_________________________________________________________________

(найменування навчального закладу)

 

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

Найменування номінації

конкурсу

Тема проекту

Прізвище, ім’я,

по-батькові учасника

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада  керівника проекту

Контактний телефон,

електронна адреса (за наявності) керівника

Найменування та місцезнаходження

навчального закладу.

Клас.

Найменування територіального відділення МАНУ

1

2

3

4

 

___________________________________               _________________                                         _____         __________________

(найменування посади керівника закладу)                (підпис)                                                          (Прізвище, ініціали)

 

 

Технічні рекомендації щодо оформлення робіт проектного туру

Шановні учасники!

У конкурсі «МАН-Юніор» беруть участь учні з різних куточків України. Як ви знаєте, проблема з комп’ютеризацією сільських шкіл є далекою від вирішення. Тому просимо вас:

 • За можливістю обмежити об’єм творчих робіт 5 мегабайтами — не всі мають високошвидкісний доступ до мережі Інтернет.
 • Відмовитись від використання форматів docx та pptx на користь doc та ppt, як сумісних з найбільшою кількістю офісних пакетів (MS Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice та ін.)
 • Уникати використання візуальних та аудіоефектів при оформленні робіт.