Методичні рекомендації до конкурсу «МАН-Юніор Дослідник 2015» у номінації «Техніка»

Загальна тема конкурсу: «Оригінальні досліди-фокуси»

Перетворити фізичні (хімічні) досліди в пізнавальні фокуси, використовуючи оригінальні ідеї, а також пристрої власної конструкції.

 

Загальна тема конкурсу надає можливість проявити винахідливість, використовуючи знання будь-якого розділу фізики (або хімії). При цьому головне зробити дослід видовищним і таким, що містить певне протиріччя із спостереженнями,  очікуваними за повсякденним сприйняттям. Тобто в основі дослідження повинно лежати не просто питання: «Чому?», а запитання: «Чому саме так, а не так, як підказує «здоровий глузд»?

Наведемо приклад такого досліду, описаний у відомому посібнику (Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. Кн. для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 175 с., ил.)

Підберіть дві пробірки таким чином, щоб одна входила всередину іншої з невеличким зазором. Заповніть більшу пробірку наполовину водою і вставте усередину неї меншу. Потім перекиньте їх. З більшої пробірки вода витікатиме, а внутрішня пробірка підіймається вгору.

Поясніть, чому внутрішня пробірка не падає, а підіймається вгору. Адже пробірка «повинна» падати!

Для пояснення явища потрібно навести необхідні фізичні закони, можна також для переконання в слушності пояснення запропонувати додаткові досліди.

 

Для он-лайн захисту підготуйте презентацію, не більше, ніж на 15 слайдів. Обов’язково на перших слайдах розмістіть повні імена учасника конкурсу та його керівника, їх фотографії, а також повну назву навчального закладу.

Презентація надсилається електронною поштою разом із заявкою і тезами (не більше 2 сторінок тексту –  документ Microsoft Words не більше 2 сторінок тексту Times New Romans 14 кеглем) до оргкомітету конкурсу для заочного експертного та відкритого рейтингового оцінювання.

Час для доповіді складатиме 7-10 хвилин. Виклад основних результатів дослідження повинен бути послідовним, логічним і доказовим, а також коротким і конкретним. На початку необхідно сформулювати мету проекту. Виклад суті дослідження повинен містити способи виконання поставлених завдань та особистий внесок авторів. Наприкінці доповіді потрібно обов’язково зробити узагальнюючі висновки.

Так само ці рекомендації щодо викладу суті проекту стосуються і тез доповіді.

 

Оцінювання проектів здійснюється за такими критеріями:

1) відповідність темі конкурсу – до 2 балів;

2) послідовність, логічність, науковість викладу – до 3 балів;

3) оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора – до 4 балів;

4) грамотність та якість оформлення – до 1 балу.

Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, – 10 балів.

VN:R_U [1.9.22_1171]
Відповідність темі конкурсу
Послідовність, логічність, науковість викладу
Оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора
Грамотність та якість оформлення
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Добавить комментарий