Методичні рекомендації до конкурсу «МАН-Юніор Дослідник 2015» у номінації «Історія»

Загальна тема конкурсу: «70 років закінчення ІІ світової війни: уроки історії»

Учасникам конкурсу пропонується проаналізувати хід та результати певного етапу ІІ світової війни, її наслідки тощо. Доцільно провести порівняння конкретних подій ІІ світової війни та сучасні події.

Потрібно не лише наводити конкретні факти, виявлені при вивченні історичних подій під час ІІ світової війни в обраній місцевості, а й пов’язувати їх із загальним розвитком воєнних дій, аналізувати їх доцільність, ефективність та роль, яку вони зіграли на той час.

Заохочується використання архівних документів, свідчень очевидців тощо.

Наведемо деякі приклади конкретизації загальної теми.

  1. Історичні передумови початку ІІ світової війни наприкінці 30-х років ХХ сторіччя та порівняння їх з ситуацією в світі у 2014-2015 рр.
  2. Події під час окупації України німецько-фашистськими загарбниками, що відбувалися в певних регіонах України.
  3. Події та послідовність дій в тилу і на фронті в певних містах, селищах, селах, регіонах у контексті ходу воєнних дій.

 

При цьому конкретні факти, які представлені в дослідженні, повинні бути пов’язані з аналізом тогочасної ситуації в ході війни.

 

Зрозуміло, що кожний учасник конкурсу може і повинен сформулювати власну тему дослідження, а також проявити самостійність і певну оригінальність у її розкритті.

 

Для он-лайн захисту підготуйте презентацію, не більше, ніж на 15 слайдів. Обов’язково на перших слайдах розмістіть повні імена учасника конкурсу та його керівника, їх фотографії, а також повну назву навчального закладу.

Презентація надсилається електронною поштою разом із заявкою і тезами (не більше 2 сторінок тексту –  документ Microsoft Words не більше 2 сторінок тексту Times New Romans 14 кеглем) до оргкомітету конкурсу для заочного експертного та відкритого рейтингового оцінювання.

Час для доповіді складатиме 7-10 хвилин. Виклад основних результатів дослідження повинен бути послідовним, логічним і доказовим, а також коротким і конкретним. На початку необхідно сформулювати мету проекту. Виклад суті дослідження повинен містити способи виконання поставлених завдань та особистий внесок авторів. Наприкінці доповіді потрібно обов’язково зробити узагальнюючі висновки.

Так само ці рекомендації щодо викладу суті проекту стосуються і тез доповіді.

 

Оцінювання проектів здійснюється за такими критеріями:

1) відповідність темі конкурсу – до 2 балів;

2) послідовність, логічність, науковість викладу – до 3 балів;

3) оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора – до 4 балів;

4) грамотність та якість оформлення – до 1 балу.

Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, – 10 балів.

 

VN:R_U [1.9.22_1171]
Відповідність темі конкурсу
Послідовність, логічність, науковість викладу
Оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора
Грамотність та якість оформлення
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)

Добавить комментарий