Шановні учасники Всеукраїнського конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» у номінації «Екологія-2024»!

Загальна тема для дослідження  у 2024 році: Біоіндикативні можливості членистоногих

Для вибору теми дослідження та виконання роботи в рамках затвердженої тематики пропонуємо наступну літературу:

Література з гідробіологічних та гідроекологічних досліджень: https://drive.google.com/drive/folders/1HbeL9g7I6Ink3M2OnCtG5ttwyfDHStHq?usp=share_link

Література з ентомологічних біоіндикаційних досліджень:

  1. Стаття file:///C:/Users/krupe/Downloads/639-Article%20Text-1136-1-10-20220721.pdf
  2. Стаття https://www.zoology.dp.ua/z_07_135.html
  3. Лаб. робота № 6 https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=152428
  4. Сторінки 7-9 http://kegt.rshu.edu.ua/images/dustan/INDL3.pdf
  5. Сторінки 77-92 https://www.necu.org.ua/wp-content/uploads/bioindikacia_2011.pdf

Додаткова література:

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0k3VVRZemdNN0hrNVhHZnU5UzhsbW52TzJhUXxBQ3Jtc0trX3BkcEM5dFg3dTFNM3NvZWF5TTQ4allxeDQ5TGlTZUJubjIwOE5RWmpGQWZfREFMRjV1d2ZhWWVTemJZWGZrXzJLY1dKMG85eFozWXBDNmZPdHBQSGlVaHB6WHVLa0JnSl9ZMDhhYnBlQnFkRktDYw&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F10pYVajrs9_H8-RznjsLvydBehKNNnQdV%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=ztiXF5KYG6k

Консультація до онлайн-захисту учнівських проєктів: https://youtu.be/SQiZXoPeolg

Поради учням та їх керівникам

Звертаємо Вашу увагу, що при оцінці наукового проєкту на І етапі члени журі не розглядають роботи, які не відповідають тематиці конкурсу або несуть реферативний (не дослідницький) характер, а також перевіряють роботи на плагіат та самоплагіат. Також заборонено представляти роботу в тому випадку, якщо вона вже була представлена на іншому конкурсі будь-якого рівня організації. Якщо учень з керівником вирішує продовжити попереднє дослідження, відсоток новизни та оригінальності повинен бути не менше 75 %. Не слід плутати самоплагіат з апробацією результатів роботи, яка представляється на цей конкурс (публікація тез / статей / інформаційних повідомлень на семінари тощо додає роботі значущості та актуальності).

Учень з керівником може самостійно здійснити підбір / виявлення видів-біоіндикаторів та їх індикаторних ознак, які будуть реагувати на певні антропогенні чинники, для того, щоб підкреслити оригінальність своєї роботи.

Увага керівникам! Фотографуйте, будь ласка, своїх учнів на етапах забору матеріалу для дослідження та камеральної обробки результатів, оскільки фото в презентації підтвердять особистий внесок учасника в роботу.

VN:R_U [1.9.22_1171]
Відповідність темі конкурсу
Послідовність, логічність, науковість викладу
Оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора
Грамотність та якість оформлення
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Добавить комментарий