Методичні рекомендації до конкурсу «МАН-Юніор Дослідник 2015» у номінації «Екологія»

Загальна тема конкурсу: «Біоіндикація повітря»

Застосувати методи біоіндикації повітря і зробити висновки щодо екологічного стану та його поліпшення в певній місцевості (місті, селі, районі тощо).

Найкраще для дослідження обрати рослини-біоіндикатори, які найчастіше використовуються для цих цілей і які досить «зручні» для вимірювань.

До таких рослин відносяться ялини та лишайники.

Для проведення досліджень пропонуємо використати такі літературні джерела:

1. Білоус В.М. Біоіндикація повітря власними руками // Науково-популярний журнал Малої академії наук «Школа юного вченого», №4, 2014 р.

 

2. Внукова Н.В. Можливість оцінки ризику забруднення атмосферного середовища та ґрунтів придорожнього простору автодоріг / Внукова Н.В., Желнович А.Н., Карпенко Е.С.

Доступ до Інтернет-ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VKhNADU/texts/2008-43/

3. Крылова О.О. Методики измерений относительной численности лишайников // Вестник КОДЦЭОТ, дек. 2009.

Доступ до Інтернет-ресурсу: www.naturekeepers.ru/…/Методика+линейных+пере.

 

            У [1] наводяться алгоритми біоіндикації повітря, а також публікується приклад пошукової роботи учениці, де викладено застосування ліхеноіндикації.

 

Для он-лайн захисту підготуйте презентацію, не більше, ніж на 15 слайдів. Обов’язково на перших слайдах розмістіть повні імена учасника конкурсу та його керівника, їх фотографії, а також повну назву навчального закладу.

Презентація надсилається електронною поштою разом із заявкою і тезами (не більше 2 сторінок тексту –  документ Microsoft Words не більше 2 сторінок тексту Times New Romans 14 кеглем) до оргкомітету конкурсу для заочного експертного та відкритого рейтингового оцінювання.

Час для доповіді складатиме 7-10 хвилин. Виклад основних результатів дослідження повинен бути послідовним, логічним і доказовим, а також коротким і конкретним. На початку необхідно сформулювати мету проекту. Виклад суті дослідження повинен містити способи виконання поставлених завдань та особистий внесок авторів. Наприкінці доповіді потрібно обов’язково зробити узагальнюючі висновки.

Так само ці рекомендації щодо викладу суті проекту стосуються і тез доповіді.

 

Оцінювання проектів здійснюється за такими критеріями:

1) відповідність темі конкурсу – до 2 балів;

2) послідовність, логічність, науковість викладу – до 3 балів;

3) оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора – до 4 балів;

4) грамотність та якість оформлення – до 1 балу.

Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, – 10 балів.

VN:R_U [1.9.22_1171]
Відповідність темі конкурсу
Послідовність, логічність, науковість викладу
Оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора
Грамотність та якість оформлення
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)

Добавить комментарий