«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК-2015»

ШАНОВНІ УЧНІ ТА ВЧИТЕЛІ-НАСТАВНИКИ!

Запрошуємо взяти участь у конкурсі «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК-2015»

 

Лист МОНУ про проведення конкурсу ТУТ

 

Положення про конкурс ТУТ

 

Графік проведення конкурсу в 2015 році

 

Реєстрація учасників конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» і розміщення презентацій та тез на сайті –  до 15 квітня 2015 р. (гранична дата)

Відкрите рейтингове оцінювання пошукових робіт: 20.04.2015 – 04.05.2015

Рецензування робіт членами журі: 20.04.2015 – 07.05.2015

Он-лайн захист:

11.05.2015 – пробне підключення

12.05.2015 – он-лайн захист у номінації «Історія»

13.05.2015 – он-лайн захист у номінації «Астрономія»

14.05.2015 – он-лайн захист у номінації «Екологія»

15.05.2015 – он-лайн захист у номінації «Техніка»

16.05.2015 – круглий стіл, підведення підсумків.

 

У зв’язку з можливою зайнятістю членів журі може бути змінена черговість проведення захисту за номінаціями.

 

Оцінювання проектів здійснюється за такими критеріями:

1) повна відповідність темі конкурсу – до 2 балів;

2) послідовність, логічність, науковість викладу – до 3 балів;

3) оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора – до 4 балів;

4) грамотність та якість оформлення – до 1 балу.

Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, – 10 балів.

Робота може бути відхилена від участі в конкурсі, якщо вона не відповідатиме загальній темі в даній номінації.

 

Публікація результатів за підсумками відкритого он-лайн захисту проектів на сайті конкурсу – до 19.05.2015

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ

Всеукраїнського інтерактивного конкурсу Малої академії наук «МАН-Юніор Дослідник», який проводиться в квітні-травні  2015 р. за номінаціями:

 

«Історик-Юніор» — «70 років закінчення ІІ світової війни: уроки історії»

Проаналізувати хід та результати певного етапу ІІ світової війни, її наслідки тощо. Доцільно провести порівняння конкретних подій ІІ світової війни та сучасні події.

 

«Еколог-Юніор» — «Біоіндикація повітря»

Застосувати методи біоіндикації повітря і зробити висновки щодо екологічного стану та його поліпшення в певній місцевості (місті, селі, районі тощо).

 

«Технік-Юніор» — «Оригінальні досліди-фокуси»

Перетворити фізичні (хімічні) досліди у пізнавальні фокуси, використовуючи оригінальні ідеї, а також пристрої власної конструкції.

 

«Астроном-Юніор»2 теми:

1. Навести результати ВЛАСНИХ спостережень об’єктів зоряного неба;

2. Сформулювати завдання за космічними знімками і навести його розв’язання (продовження минулорічної теми).

Потрібно самостійно сформулювати оригінальну задачу, використовуючи космічні знімки, і навести розв’язання цієї задачі. Приклади таких задач дивіться в рубриці «Архів» проектного конкурсу в номінації «Астроном» на сайті конкурсу.

 

Журі звертає увагу на оригінальність і самостійність проектів і заохочує творчий підхід до їх виконання!

 

Вимоги до оформлення матеріалів для участі в конкурсі

 

             Для участі в конкурсі при реєстрації необхідно представити одночасно:

1)      заявку, заповненою за формою, що наводиться в листі МОНУ;

2)      тези проекту –  документ Microsoft Words не більше 2 сторінок тексту (Times New Romans 14 кеглем), у яких чітко окреслити ідею проекту, його мету, методи виконання та власний внесок у дослідження;

3)      презентація не більше 15 слайдів, які повинні містити:

  • 1-й слайд (можна 1-й і 2-й слайди): назва проекту, повні імена учня і вчителя; назвуа навчального закладу та фотографії учня і його керівника;
  • 2-й слайд: мета та завдання проекту;
  • інші слайди повинні показати суть виконаної роботи, підкріплені ілюстраціями: фотографіями, кресленнями, порівняльними таблицями, графіками діаграмами тощо;
  • наприкінці необхідно навести висновки, де вказати власний внесок у дослідження.

 

Прохання не обтяжувати презентаціями відео записами, музикою тощо. Якщо є потреба в запровадженні таких додаткових засобів, можна продемонструвати їх під час он-лайн захисту.

 

Короткі методичні рекомендації до виконання робіт за номінаціями:

Астроном

Еколог

Історик

Технік

Добавить комментарий