ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК»

У відкритому рейтинговому оцінюванні проектів беруть участь усі керівники представлених на Конкурс учнівських проектів. Для цього кожному керівнику буде надіслано електронною поштою логін та пароль для участі в рейтинговому оцінювання на сайті.

Керівники мають право оцінювати всі проекти, окрім тих, які виконували їх учні. Спочатку учні разом із своїм керівником повинні ознайомитися з представленими на сайті проектами, обговорити їх і разом узгодити оцінки. Після цього керівник виставляє ці узгоджені оцінки на сайті.

Для виставлення оцінки напроти кожного з критеріїв необхідно набрати певну кількість «зірочок», яка відповідає оцінці від 0 до 10 балів. Комп’ютерна програма перераховує загальну оцінку, враховуючи середньо вагові коефіцієнти для кожного критерію. При цьому максимальна оцінка – 10 балів. Якщо оцінка проекту дорівнюватиме або перевищуватиме половину (тобто 5 балів) від максимальної кількості балів, автор проекту запрошується на он-лайн захист. Проекти, що отримала менше половини балів, до он-лайн захисту не проходять, але автори отримують диплом учасника конкурсу.

Критерії оцінювання та їх внесок у загальну оцінку:

відповідність темі конкурсу – 20%;

послідовність, логічність, науковість викладу – 30%;

оригінальність проекту – 20%;

самостійність виконання, особистий внесок автора – 20%;

грамотність та якість оформлення – 10%.

За такими самими правилами відбувається заочне оцінювання проекту експертами зі складу журі конкурсу. Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, – 10 балів. Загальна оцінка, яку може отримати учасник за заочне оцінювання творчої роботи, визначається автоматично комп’ютерною програмою як середнє арифметичне з усіх оцінок, виставлених експертами за творчу роботу.

Після закінчення рейтингового оцінювання Оргкомітет та журі Конкурсу запрошують для участі в он-лайн захисті авторів проектів, які отримали не менше половини балів від максимально можливої їх кількості, а також їх наукових керівників.

Додаткові інструкції щодо он-лайн захисту публікуються на сайті 25-30 квітня.

Із запитаннями щодо організації рейтингового оцінювання керівники можуть звернутися за телефоном –  067 646 13 61, Дмитро Вікторович, методист.

 

Графік проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу

«МАН-Юніор Дослідник» у 2014 році

Заходи

Дата проведення

Підготовчі заходи

1 Реєстрація на сайті 18.03 – 15.04
2 Отримання логіна і пароля для рейтингового оцінювання 15.04 – 17.04
3 Рейтингове оцінювання 18.04–30.04
4 Тестове підключення для перевірки зв’язку 12.05

Захист проектів за номінаціями он-лайн

4 Історик-Юніор 12.05
4 Технік-Юніор 16.05
5 Астроном-Юніор 14.05
6 Еколог-Юніор 15.05
7 Дистанційний «круглий стіл» з учасниками конкурсу та їх керівниками 17.05

 

 

1 комментарий на «ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК»»

  1. Кузьменко Ірина Миколаївна:

    На мою думку оцінювання деяких робіт є некоректним. Гарні роботи отримують низькі бали. Наприклад 1 бал, коли середній бал рейтингу не нижче 5 балів. Чому?

Добавить комментарий